Firmaprofil

AMR omsætter viden om asset management til udvikling og merværdi for kundevirksomhederne. Dette på forskellige niveauer (strategisk, taktisk og operationelt) og inden for forskellige brancher/segmenter i såvel privat som offentligt regi.

På tværs af mangfoldigheden af kundeopgaver har AMR et gennemgående fokus på livscyklusorientering, helhedstænkning og transparens i beslutningsprocesserne. Hensigten er at gøre det lettere at kommunikere om og træffe ”de rigtige” beslutninger.

Alt efter den enkelte kundeopgaves fokus og succeskriterium, opnår kundevirksomheden typisk én/flere af nedenstående fordele:

  • Bedre beslutningsoplæg og business cases.
  • Bæredygtige beslutninger (økonomisk, miljømæssigt og socialt).
  • Overblik over og styring af projektporteføljer.
  • Optimalt mix af vedligehold, renovering og reinvesteringer.
  • Skarp prioritering og allokering af knappe ressourcer.
  • Mere miljø og højere kundetilfredshed for pengene.
  • Smart effektivisering som alternativ til ”grønthøstermetoder”.
  • Bedre grundlag for planlægning og realisering af strategiske ambitioner.
  • Værdiskabende forretningsprocesser og arbejdsgange.
  • Overskueligt, sammenhængende og effektivt ledelsessystem.

Kontakt AMR for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte uudnyttede potentialer i brugen af asset management, samt hvordan jeres virksomhed kan realisere disse på en hensigtsmæssig måde.