Værdigrundlag

At levere bæredygtige løsninger gennem et professionelt og serviceorienteret rådgivningsarbejde:

  • Professionalisme: AMR’s arbejde er fagligt velfunderet og resultatorienteret.
  • Serviceorientering: Ydelserne afstemmes efter kundens behov.
  • Bæredygtighed: Løsningerne skal give kunden værdi på både kort og lang sigt.